کد: 4884

2500 متر زمین چهاردیواری در جوقین شهریار قواره ملک 50 متر درخت های قدیمی 10 ساله
قیمت: 6,250,000,000 تومان

کد: 940

1200 متر زمین چهاردیواری 30 متر سوئیت مجوز ساخت 240 متر بنا انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند تک برگ
قیمت: 1,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1