5 هکتار زمین مناسب جهت گلخانه ، سوله و کارخانه بر آسفالت امکانات : آب ، برق و گاز سند شش دانگ
قیمت: 3,000,000,000 تومان

  • ملارد ، رباط کریم
  • کد: 688 731
فروخته شد

1250 متر زمین ، دارای قولنامه از سند مادر سهمیه آب کشاورزی
تماس قیمت: 37,500,000 تومان

  • ملارد ، رباط کریم
  • کد: 1484 805
صفحه 1 از 1