کد: 5591 فروخته شد

1000 متر زمین در جاده آدران دارای کاربری صنعتی سند مالکیت تک برگ
قیمت: 5,000,000,000 تومان

کد: 2126 فروخته شد

8000 متر زمین چهاردیواری برملک 87 متر انشعابات 3 کنتور برق ، تلفن و چاه آب در موقعیت نصب انشعاب گاز قابلیت تقسیم به سه قطعه سند مالکیت تک برگ
قیمت: 48,000,000,000 تومان

کد: 1120 فروخته شد

4400 متر زمین بر جاده اصلی دارای سند شش دانگ قیمت : متری 2 میلیون

کد: 2626 فروخته شد

1500 متر زمین با کاربری مسکونی سند مالکیت شش دانگ منگوله دار قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد

صفحه 1 از 1