فروخته شد

چند قطعه زمین 800 متری دارای سهمیه آب کشاورزی امکانات : آب ، برق

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 364 789
صفحه 1 از 1