4500 متر زمین چهاردیواری ، دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,125,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 1871 باغ و باغچه

1500 متر زمین در بکه شهریار با سند شش دانگ و زیر قیمت منطقه
قیمت: 525,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 1171 زمین زراعی

4 قطعه زمین چهار دیواری از متراژ 1170 تا 1800 متر دارای قولنامه از سند مادر ملک پدری از سال 57 داخل مجموعه

  • شهریار ، بکه
  • کد: 474 زمین زراعی

1200 متر زمین واقع در بافت شهری سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 500,000,000 تومان

  • شهریار ، بکه
  • کد: 1503 مسکونی
صفحه 1 از 1