دو قطعه زمین 1 هکتاری بر جاده سند 6 دانگ
قیمت: 600,000,000 تومان

  • بوئین زهرا ، ناحیه صنعتی
  • کد: 959 صنعتی
صفحه 1 از 1