287 متر زمین با کاربری مسکونی دارای نقشه هوایی قابلیت جواز ساخت سند مالکیت شش دانگ ( درخواست اخذ سند تک برگ داده شده )

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 2817 مسکونی

1250 متر زمین چهار دیواری دو بر با جواز ساخت 450 متر بنا دارای برق با کنتور سند مالکیت شش دانگ

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 637 مسکونی

230 متر زمین در شهرک بهاران شهریار دارای املکانات آب و برق با سند منگوله دار
قیمت: 95,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 638 زمین زراعی

2875 متر زمین بر کوچه 8 متری
قیمت: 80,000,000 تومان

  • شهریار ، بهاران
  • کد: 797 مسکونی
صفحه 1 از 1