610 متر زمین با 20 متر بر با موقعیت عالی و کاربری تجاری دارای سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 14,000,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 1785 626
صفحه 1 از 1