کد: 359 فروخته شد

2500 متر زمین جهت انبار با سند 6 دانگ آب ، برق ، گاز در موقعیت نصب این زمین واقع در بلوار امیرکبیر شهریار می باشد
قیمت: 1,625,000,000 تومان

صفحه 1 از 1