کد: 2272 فروخته شد

250 متر زمین از قطعات تفکیکی آزادگان دارای سند شش دانگ به فروش می رسد
قیمت: 600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1