240 متر مساحت زمین قواره ملک سه بر کاربری مسکونی قابلیت اخذ مجوز ساخت 5 طبقه مناسب جهت ساخت و سرمایه گذاری
تماس قیمت: 4,200,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 4408 106
صفحه 1 از 1