196 متر زمین با کاربری مسکونی برگه واگذاری از شهرداری دارای وکالت از سند مادر قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 2841 مسکونی

500 متر زمین با کاربری مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,900,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 3562 مسکونی

1078 متر زمین با کاربری تجاری و مسکونی سند شش دانگ
قیمت: 8,624,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 1514 تجاری مسکونی
صفحه 1 از 1