200 متر زمین در ابعاد 20 ^ 10 با کاربری مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 3
  • کد: 2134 مسکونی
صفحه 1 از 1