اندیشه فاز سه - محله1 187 متر زمین خوش قواره و 3 بر با موقعیت عالی
قیمت: 1,650,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 3
  • کد: 2888 مسکونی

200 متر زمین در ابعاد 20 ^ 10 با کاربری مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,400,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 3
  • کد: 2134 مسکونی

2000 متر زمین با کاربری خدماتی جواز 400 متر تجاری دارای سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 24,000,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 3
  • کد: 2330 خدماتی
فروخته شد

256 متر زمین دوبر موقعیت عالی مورد کاسبی زمین های نیروی انتظامی فاز 3
قیمت: 1,220,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 3
  • کد: 2891 مسکونی
صفحه 1 از 1