252 متر زمین در ابعاد 25 ^ 9 کاربری مسکونی قواره زمین دو بر سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 390,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 2
  • کد: 2404 مسکونی
صفحه 1 از 1