2000 متر زمین نهال کاری شده در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز واگذاری به صورت قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 4205 153

6 قطعه زمین چهاردیواری شده 3 قطعه 1600 متری 3 قطعه 3600 متری در موقعیت نصب انشعابات برق و آب سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار متری 2 میلیون تومان
تماس قیمت: 7,200,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 4204 145

25 هزار متر زمین با کاربری مسکونی دارای جواز چهاردیواری 107 متر بر بلوار اصلی دارای بنچاق ( اقدام جهت اخذ سند تک برگ داده شده )
تماس

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 3657 201
فروخته شد

4000 متر زمین چهاردیواری دیوار گلی امکانات : آب ، برق و گاز قانونی سند اعیانی
تماس

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 1606 624
صفحه 1 از 1