25 هزار متر زمین با کاربری مسکونی دارای جواز چهاردیواری 107 متر بر بلوار اصلی دارای بنچاق ( اقدام جهت اخذ سند تک برگ داده شده )

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 3657 مسکونی
فروخته شد

4000 متر زمین چهاردیواری دیوار گلی امکانات : آب ، برق و گاز قانونی سند اعیانی

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 1606 مسکونی
صفحه 1 از 1