108 متر زمین با کاربری مسکونی یک قواره پشت بر دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 226,800,000 تومان

  • شهریار ، اصیل آباد
  • کد: 3935 186
صفحه 1 از 1