کد: 2099 فروخته شد

3460 متر زمین در شهرک صنعتی اشتهارد دارای کاربری صنعتی دیوارکشی شده انشعابات آب ، برق ، گاز قانونی سند مالکیت تک برگ

صفحه 1 از 1