750 متر زمین با کاربری زراعی سند شش دانگ منگوله دار
تماس قیمت: 750,000,000 تومان

  • شهریار ، اسکمان
  • کد: 2830 زمین زراعی
صفحه 1 از 1