کد: 6812

۷۵۰ متر زمین در اسکمان شهریار کاربری زراعی سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان

کد: 4730

۲۰۰متر زمین در اسکمان شهریار کاربری زراعی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان

کد: 6291

چهار قطعه زمین مجموعا ۷۶۰ متر کاربری زراعی در شهریار
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 2830 فروخته شد

750 متر زمین با کاربری زراعی سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 936,000,000 تومان

کد: 4626 فروخته شد

فروش دو قظعه زمین هرکدام به متراژ 2007 متر ( جمعا 4014 متر ) با موقعیت تجاری مسکونی هرکدام از قطعات دارای 294.5 متر زمین برخیابان اصلی فروش قطعات هم به صورت یکجا هم به صورت تک تک دو قطعه زمین تجاری مسکونی از دو قطعه زمین کلی کسر میگردد که موقعیت عالی در اسکمان در نزدیکی محدوده میدان نماز شهریار است دارای سند تک برگ و انتقال قطعی انشعابات آب ، گاز ، برق و تلفن و همینطور سهمیه آب کشاورزی برای آبیاری
قیمت: 3,242,000,000 تومان

کد: 4621 فروخته شد

3425 متر مربع زمین کشاورزی، دارای سند تک برگ، دارای انشعابات اب، برق، گاز ، و تلفن، و همینطور سهمیه اب هفتگی.....
قیمت: 7,878,000,000 تومان

کد: 4530 فروخته شد

فروش یک قطعه زمین مسکونی 640 متری واقع در روستای اسکمان شهریار در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز با کنتور شهری واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,800,000,000 تومان

صفحه 1 از 1