کد: 6152

فروش قطعات 800 متری زمین در اسفندآباد ملارد کاربری باغ و باغچه سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 1,600,000,000 تومان

کد: 1984 فروخته شد

160متر زمین در ابعاد 16 ^ 10 خیابان 8 متری دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 160,000,000 تومان

کد: 3561 فروخته شد

دو قطعه زمین 500 متری با کاربری زراعی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک قابلیت معاوضه با ملک در اندیشه را هم دارد دارای سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان قیمت : متری 750 تومان

کد: 1505 فروخته شد

2 هکتار زمین در ابعاد 20 ^ 100 دارای مجوز دیوار کشی انشعابات در موقعیت ملک سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 6,000,000,000 تومان

کد: 131 فروخته شد

1070 متر زمین ملارد میخکوبی شده در ابعاد 20 * 50 سند شش دانگ

کد: 2271 فروخته شد

دو قطعه زمین به مساحت 5700 متر و قطعه دوم به مساحت 6200 متر کاربری زراعی ، انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سه عدد سند شش دانگ قیمت : متری 900 تومان

صفحه 1 از 1