2059 متر زمین ، نهال کاری شده تانکر آب 20 هزار لیتری ، برق قانونی لوله کشی سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ قابلیت معاوضه با ملک در تهران را هم دارد
تماس قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • ملارد ، ارسطو
  • کد: 2144 زمین زراعی

زمین 6000 متر واقع در بافت شهری 100 متر فاصله با جاده اصلی فروش بصورت قطعه ای و یکجا
تماس قیمت: 2,040,000,000 تومان

  • ملارد ، ارسطو
  • کد: 1506 مسکونی

3350 متر زمین ، 20 متر اتاق دارای انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن قانونی
تماس قیمت: 1,038,500,000 تومان

  • ملارد ، ارسطو
  • کد: 1507 زمین زراعی
صفحه 1 از 1