کد: 5336

1560 متر زمین چهاردیواری مدارک با استعلام از منابع طبیعی چهاردیواری با مجوز 350 عدد درخت انار و پسته چاه آب ارتفاع دیوار ها 2/60 اتاق 10 متر نو یاز ، سکو بنا متراژ 120 متر بنا اماده
قیمت: 890,000,000 تومان

صفحه 1 از 1