فروخته شد

1000 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند شش دانگ
تماس

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 3909 159
صفحه 1 از 1