کد: 3580

1300 متر زمین در جوقین شهریار کاربری تجاری بر خیابان مناسب برای پمپ بنزین یا گاز دارای سند بنچاق
قیمت: 13,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1