کد: 3274

2060 متر زمین با جواز ساخت ویلا خیابان درختی واقع در شهر جدید اندیشه فاز یک شهرک 90 قطعه ای معروف به شهرک یوسفی با کاربری باغ شهر و جواز ساخت از شهرداری 200 متر سطح اشغال در سه طبقه تراکم جمعا 600 متر جواز ساخت ویلا تریپلکس با سند شش دانگ و انتقال قطعی در موقعیت نصب انشعابات قانونی آب برق و گاز واقع در بهترین موقعیت شهری و باغات
قیمت: 14,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1