کد: 3427 فروخته شد

10000 متر زمین امکانات آب ، برق سه فاز و گاز صنعتی سند شش دانگ
قیمت: 5,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1