250 متر زمین در فاز یک اندیشه کاربری مسکونی سند تک برگ شش دانگ روبروی فرهنگسرای ایثار
تماس قیمت: 4,900,000,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 4215 مسکونی
صفحه 1 از 1