کد: 4215

250 متر زمین در فاز یک اندیشه کاربری مسکونی سند تک برگ شش دانگ روبروی فرهنگسرای ایثار
قیمت: 4,900,000,000 تومان

صفحه 1 از 1