کد: 4423

۱۰۰ مترخانه کلنگی گذر ۲۴ متری اصلاحی دارد سند مالکیت تک برگ شش دانگ
قیمت: 2,800,000,000 تومان

صفحه 1 از 1