۱۰۰ مترخانه کلنگی گذر ۲۴ متری اصلاحی دارد سند مالکیت تک برگ شش دانگ
قیمت: 2,800,000,000 تومان

  • تهران ، جوانمرد قصاب
  • کد: 4423 96
صفحه 1 از 1