کد: 5266

3000 متر مساحت کل سالن 1200 متر سالن 2 سالن مجزا ظرفیت 800 نفر 5 خط تلفن برق سه فاز 400 آمپر اختصاصی تالار با مراسم بالا و فعلا

صفحه 1 از 1