کد: 5272

تالار به مساحت 8000 متر كه تا 90 درصد كارپيشرفته دراري تالار مردانه و زنانه داراي رستوران باز و بسته دراي فضاي سبز
قیمت: 350,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1