900 متر باغ چهار دیواری شده داخل مجموعه انشعابات در موقعیت ملک وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
تماس قیمت: 5,100,000,000 تومان

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 4477 115
صفحه 1 از 1