کد: 5381

750 متر باغ ویلا در شهرک شفق شهریار 80 متر ویلا تک خواب انشعابات آب ، برق کنتور اختصاصی گاز مصرفی درختان میوه مثمر بنای قدیمی باز سازی شده بدون مشکل تخریب جهاد
قیمت: 8,000,000,000 تومان

کد: 5382

750 متر باغ با بنای قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز مشاع 20 متر بنای قدیمی سند سه دانگ از شش دانگ

کد: 5383

750 متر باغ ویلا خوش نقشه 80 متر بنا یک خوابه انشعابات قانونی مشاع بدون مشکل تخریب جهاد سند سه دانگ از شش دانگ

کد: 5388

900 متر باغ ویلا در شفق شهریار 60 متر بنا تک خواب انشعابات آب ، برق و گاز کنتور قانونی سند شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 12,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1