فروخته شد

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر دو عدد بنای 200 متری ، 5 خوابه انشعابات آب ، برق و گاز قانونی استخر شنا با تصفیه خانه 35 متر بر بلوار اصلی کاربری مسکونی سند شش دانگ
تماس قیمت: 3,200,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1684 527
فروخته شد

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر دو عدد بنای 200 متری ، 5 خوابه ، امکانات آب ، برق و گاز قانونی استخرشنا با تصفیه خانه کاربری مسکونی ، 35 متر بر بلوار اصلی
تماس قیمت: 3,500,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1707 507
صفحه 1 از 1