کد: 5106

۱۰۰۰ متر ۲۰×۵۰ دوکله قابلیت تبدیل شدن به دو قطعه ۷۰ متر بنا بتونی کوچه اختصاصی از بر خیابان اصلی دارای استخر آتشکده الاچیق نیم ساعت اب موتور برق مصرفی گاز در دست اقدام محوطه سازی شده
قیمت: 5,500,000 تومان

کد: 3108

باغ ویلا 1000متری با استخر شنا بزرگ چهارفصل در پدم محمدشهر کرج سند تک برگ انشعابات موجود

صفحه 1 از 1