باغ از 1 هکتار تا 50 هکتار با انواع درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 80,000,000 تومان

  • ملارد ، رباط کریم
  • کد: 1674 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1