کد: 4108

فروش قواره های 1000 متری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز قواره ها نهال کاری شده میباشند جواز ساخت داده می شود سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1