فروش قواره های 1000 متری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز قواره ها نهال کاری شده میباشند جواز ساخت داده می شود سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 400,000,000 تومان

  • کرج ، کردان
  • کد: 4108 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1