4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر چهاردیواری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه اب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 3,000,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 3730 255

4000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر خورد شده به قطعات 350 و 700 متری انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر متری یک میلیون
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 3708 189
صفحه 1 از 1