پانزده هزارمتر باغ چهاردیواری انشعابات آب ، برق سه فاز و گاز با کنتور قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ عرصه واعیان
تماس

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 1755 623

1000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر داخل بافت مسکونی انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • شهریار ، میدان بسیج
  • کد: 3600 202

2000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند شش دانگ
تماس قیمت: 10,000,000,000 تومان

  • شهریار ، میدان جهاد
  • کد: 3574 203

1127 متر باغ با درختان میوه مثمر 50 متر بنا 100 متر سالن ، آلاچیق انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سند تک برگ (عرصه و اعیان)
تماس قیمت: 1,690,500,000 تومان

  • شهریار ، میدان جهاد
  • کد: 1688 600
صفحه 1 از 1