کد: 6414

فروش باغ در مهرآذین ملارد قطعات 550 متری تا 2000 متری درختان میوه 50 ساله موقعیت ملک عالی بر جاده واگذاری ملک بصورت قولنامه و وکالت از سند مادر عرصه و اعیان

کد: 4239 فروخته شد

۲۴۲۰متر باغ چهاردیواری ۲۵ متر بر خیابان اصلی درختان میوه ۱۰ ساله برق با کنتور قانونی در موقعیت نصب انشعابات آب و گاز سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت دفترچه ای
قیمت: 5,600,000,000 تومان

کد: 1746 فروخته شد

1000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 40 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ

کد: 199 فروخته شد

2500 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه 8 ساله سهمیه آب کشاورزی امکانات : برق شهری و گاز در موقعیت نصب دارای سند مالکیت تک برگ

کد: 1635 فروخته شد

1650 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 20 متر سوئیت انشعابات آب ، برق و گاز قانونی با قابلیت تفکیک به چنیدن قطعه دارای سند تک برگ (عرصه و اعیان)
قیمت: 1,100,000,000 تومان

صفحه 1 از 1