650 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر قواره ملک دوبر انشعابات : چاه آب ، برق قانونی و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واقع در بافت مسکونی دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 715,000,000 تومان

  • کرج ، ماهدشت
  • کد: 2140 437
صفحه 1 از 1