700 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ (عرصه و اعیان)
تماس قیمت: 700,000,000 تومان

  • شهریار ، علی آباد
  • کد: 1669 585
صفحه 1 از 1