3000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 2,400,000,000 تومان

  • شهریار ، عباس آباد
  • کد: 2492 375
صفحه 1 از 1