5000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 12,500,000,000 تومان

  • شهریار ، جعفریه
  • کد: 3695 215
صفحه 1 از 1