کد: 6469

1500 متر باغ در شهرک جعفریه شهریار چهاردیواری شده بنا دار سهمیه آب کشاورزی انشعابات آب شهری و برق سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 3695 فروخته شد

5000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
قیمت: 12,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1