کد: 2712

3000 متر باغ در سعید آباد شهریار چهاردیواری شده با درختان میوه مثمر قدیمی 12 متر کانکس انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند اوقافی قابلیت معاوضه با ملک در تهران را هم دارد
قیمت: 15,000,000,000 تومان

کد: 4320 فروخته شد

1/5 هکتار باغ چهار دیواری 500 متر بنا قدیمی سه خوابه 700 متر استخر جهت ذخیره آب انشعابات آب ، 4 عدد کنتور برق و گاز قانونی خیابان بندی و کوچه کشی شده اماده تفکیک شدن و مجموعه سازی نامه جهاد کشاورزی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 60,000,000,000 تومان

کد: 2525 فروخته شد

15000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 500 متر بنای قدیمی انشعابات آب ، برق سه فاز 100 آمپر مصرفی چاه آب با مجوز نامه جهاد کشاورزی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 60,000,000,000 تومان

کد: 2821 فروخته شد

1360 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 35 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 25 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول هر 8 روز سند اوقاف قابل تبدیل به دو قواره
قیمت: 2,992,000,000 تومان

صفحه 1 از 1