کد: 6237

باغ به متراژ ۵۰۰ متر در زرنان شهریار انواع درختان میوه و نهال در موقعیت نصب انشعابات سند مالکیت تک برگ عرصه واعیان
قیمت: 2,000,000,000 تومان

کد: 2012 فروخته شد

2000متر باغ دو طرف دیوار کشی شده دارای 45 دقیقه سهمیه آب کشاورزی از آب موتورخانه در طول هر 14 روز انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 5,000,000,000 تومان

کد: 1042 فروخته شد

3200 متر باغ سند تک برگی درختان میوه آب دوره ای

کد: 1580 فروخته شد

باغ با انواع درختان میوه مثمر فروش قطعات 1500 و 2000 متری سند تک برگ مشاع قیمت : متری 200 تومان

کد: 1137 فروخته شد

10 هزار متر باغ چهاردیواری 240 متر ویلا سند مالکیت شش دانگ

صفحه 1 از 1