کد: 5357

2137 متر باغ دو طرف دیوار کشی شده با درختان میوه 3 ساله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 3 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت سند شش دانگ قابلیت معاوضه با ملک را هم دارد قیمت جهت معاوضه متری 6 میلیون
قیمت: 11,850,000,000 تومان

صفحه 1 از 1