کد: 5799

1000 متر باغ در دینار آباد شهریار چهاردیواری شده 30 متر سرایداری یک خوابه ابعاد 20 در 50 متر انشعابات مصرفی واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 5949

1000 متر باغ در دینار آباد شهریار چهاردیواری شده با انواع درختان میوه مثمر در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر عرصه و اعیان قابلیت تهاتر تا دو میلیارد
قیمت: 4,000,000,000 تومان

کد: 4413 فروخته شد

2000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 30 ساله استخرشنا انشعابات برق و گاز با کنتور مشترک یک حلقه چاه آب سهمیه آب کشاورزی در طول هر 8 روز واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر ملک قابلیت معاوضه نیز دارد
قیمت: 6,000,000,000 تومان

کد: 3499 فروخته شد

3000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک 3 ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول گردش هر 14 روز دارای سند مالکیت شش دانگ بصورت قواره های کوچک هم بفروش می رسد
قیمت: 6,600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1