3000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک 3 ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول گردش هر 14 روز دارای سند مالکیت شش دانگ بصورت قواره های کوچک هم بفروش می رسد
قیمت: 6,600,000,000 تومان

  • شهریار ، دینار آباد
  • کد: 3499 باغ و باغچه

1000 متر باغ چهاردیواری شده با درختان میوه مثمر امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری دارای نامه جهاد کشاورزی ملک مذکورقولنامه ای می باشد
قیمت: 1,100,000,000 تومان

  • شهریار ، دینار آباد
  • کد: 3363 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1