کد: 5146 فروخته شد

4000 متر باغ چهار دیواری در ده بهار شهریار درختان میوه قدیمی سهمیه آب کشاورزی کنتور برق و آب استخر سیمانی کانکس
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 2382 فروخته شد

4500 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر دارای 3 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هر 12 روز مجوز جهاد از شهرداری سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان قابلیت معاوضه با باغ ویلا را هم دارد بصورت قواره های 1000 ، 850 و 300 متری نیز بفروش میرسد
قیمت: 10,350,000,000 تومان

صفحه 1 از 1