600 متر باغ با انواع درختان میوه 15 ساله انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی 20 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان
قیمت: 800,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 2004 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1