کد: 6781

1000 متر باغ در دهمویز شهریار چهاردیواری شده سهمیه آب کشاورزی کوچه 8 متری واگذاری بصورت وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 4,400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1