1400 متر باغچه با نهال دو ساله جنب بافت محلی روستا با دسترسی مناسب
قیمت: 1,900,000,000 تومان

  • شهریار ، دهشاد پایین
  • کد: 4466 باغ و باغچه

625 متر باغ با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای قونامه از سند مادر
تماس قیمت: 625,000,000 تومان

  • شهریار ، دهشاد بالا
  • کد: 2226 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1