1000 متر باغ با درختان مثمر امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سهمیه آب کشاورزی دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، دهشاد بالا
  • کد: 3402 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1